Vásárlói szerzõdés

Vásárlói szerzõdés:

Mely létrejött egyfelõl a NOStubeshop Webshop kisadózó vállalkozás, (Katona Lajos 4150 Püspökladány Jókai utca 47.) a továbbiakban: webshop, másfelõl a webshop ügyfelei között, (a továbbiakban: vásárló) akik azzal, hogy a webshop internetes oldalán árut rendelnek meg, jelen szerzõdésben foglaltakat elfogadják.

A szerzõdés tárgya: a webshopban lévõ valamennyi árucikk, valamint azok értékesítése, interneten keresztül történõ megvásárlása.

Az árucikk bemutatása: a webshop a kínálatában szereplõ valamennyi árucikket fényképpel és a legjellemzõbb anyag- és méretek, valamint a bruttó ár megjelölésével bemutatja.

Vásárlás: a vásárló azzal, hogy az Interneten megrendeli a webshop által kínált árucikkek valamelyikét, önmagára nézve is érvényesnek fogadja el az ebben a szerzõdésben foglaltakat hallgatólagosan kijelenti, hogy az adott árucikket a közzétett leírásból megismerte, vállalja, hogy a vásárlás kezdeményezésekor kitöltött regisztrációs adatlapot valóságnak megfelelõ adatokkal és pontosan tölti ki, valamint vállalja a feltüntetett vételár és a szállítás költségeinek megfizetését

Vételár: az egyes árucikkekrõl készült weboldalon szereplõ ár az árucikk bruttó vételára. Az itt feltüntetett összeg az általános forgalmi adót igen, viszont a kiszállítás  költségeit nem tartalmazza.

A webshop kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltetett weboldalon a vásárló mindig az árucikk valós és tényleges vételárát lássa , ha árváltozás következtében egy termék új árat kap, azt mindig a megrendelés pillanatában érvényben volt áron számlázza a vásárló felé.

Határidõk: a webshop vállalja, hogy a megrendelés beérkezésétõl számított 10 naptári napon belül azt teljesíti.

A vásárló vállalja, hogy a megrendelt árucikk vételárát és a szállítás költségeit az árucikk kézhezvételekor megfizeti.

Megalapozott minõségi kifogás esetén,  a vásárlónak 14 munkanap áll rendelkezésére, hogy a megvásárolt árucikket, a webshopnak visszajuttassa. 

Vásárlás költségei: a webshop csomagolási díjat nem számol fel, a vásárló költsége a vételár és a postaköltség, a külön pontban leírtak szerint.

Rendelés visszaigazolása: a leadott megrendelésrõl a webshop egy automatikus elektronikus levelet küld a megrendelõ email címére. Ebben a postaköltség még nem szerepel.

Ezt követõen a webshop küld még egy emailt, amelyben értesíti a rendelt áru meglétérõl, esetleges hiányáról (mikor tudja küldeni, stb.), az áruk és a szállítási díj tételes és teljes költségérõl, a postára adás várható idõpontjáról.

A beérkezett megrendelések feldolgozása, postára adása a következõ munkanapon történik.

A csomagolás, számlázás és szállítás a megerõsítést követõ munkanapon veszi kezdetét.

Szállítás és fizetés: az áru ellenértékét és a szállítás költségét előre kell átutalni, a szállítást a Magyar Posta végzi.

A szállítási díjat, a Magyar Posta mindenkori díjszabása alapján kell kifizetni
A kézbesítés munkaidõben történik, ezért célszerû olyan címet megadni, ahol a csomagot ebben az idõben át tudják venni.

Fizetés a cég telephelyén: a vásárló az Interneten keresztül leadott megrendelést, a megrendelés visszagazolását követõen, elõzetes egyeztetés után, személyesen vagy meghatalmazottja útján átveheti (Püspökladány Jókai utca 47 sz. alatt).

Ebben az esetben, számlaadás ellenében, a vételár megfizetése átvételkor, a helyszínen történik.

Az internetes bolt nem úgy üzemel, mint az általános boltok, nincs nyitvatartási ideje, de telefonon, vagy emailban történõ elõzetes egyeztetés után lehetõség van vásárlásra  Személyes vásárlás, kizárólag előzetes egyeztetéssel lehetséges.

Észrevételek és reklamációk a szállítmánnyal kapcsolatban: amennyiben Ön bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ön kérésére köteles a helyszínen jegyzõkönyvet felvenni. Az ilyen eseteket és bármi egyéb észrevételt (pl. eltérés a számlázott és a szállított tételek között, sértetlen csomagolásban sérült áru stb.) kérjük, jelezze felénk az áru átvételétõl számított 2 munkanapon belül a   soldier67.ls@gmail.com email címen.

Vásárlástól való elállás joga: a vevõ az áru feladását megelõzõen (ez a megrendelés és a csomag postára adása közötti idõszak ), a  soldier67.ls@gmail.com   email címre küldött levéllel, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A feladás várható idejérõl, minden esetben elektronikus levelet küldünk.


A 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint, Ön az áru átvételét követõ 14 naptári napon belül is indoklás nélkül elállhat a megrendelésével létrejött szerzõdéstõl. 

Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vásárló viseli (postaköltségek).

Kérjük, hogy a csomagot ne küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket nem áll módunkban átvenni.

Ekkor az Ön által kifizetett teljes vételárat, legkésõbb az áru visszaszolgáltatását követõ 30 napon belül visszatérítjük.

A webshop követelheti az elállási jog keretében visszaküldött termékek, nem rendeltetésszerû használatából eredõ károk megtérítését a vásárlótól.
A visszaküldött áruhoz a vásárló a termékhez küldött számlát is mellékelje.

Az áruk cseréje: tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webshop hibája miatti, indokolt csere (pld. nem megfelelõ csomagolás miatti törések, téves árucsere, stb.) szállítási költsége teljes egészében bennünket terhel, egyéb esetben a vásárlót terheli. Cserénél, a visszaküldött áruhoz a vásárló a termékhez küldött számlát is mellékelje.

Az árut 14 naptári napon belül tudjuk vissza venni és más árura cserélni

Adatvédelmi nyilatkozat:

A webshop különös figyelmet fordít a vásárlók személyes adatainak felhasználására, tárolására, ezért a vásárlók adatainak kezelése minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen történik (1992. évi LXIII. tv. és a  2001. évi CVIII. tv., adatvédelmi tv.).
Személyes adatokon értjük azokat az információkat, amellyel ön azonosítható (név, postázási cím, email, telefonszám).
Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szállítási címet, a szállítást végzõ cégnek. A Magyar Posta a szállítási adatokat semmilyen módon nem jogosult megõrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Megrendelés és áruszállítást,  Magyarország területére , forintalapú elszámolással fogadunk el és teljesítünk.

Ezt a webshopot használva ön elfogadja ezeket adatvédelmi feltételeket és engedélyezi számunkra adatainak használatát az itt leírtak alapján.

Kapcsolat: ha bármilyen kérdése, reklamációja  lenne, készséggel állunk az Ön rendelkezésére a  soldier67.ls@gmail.com  email címen, illetve  a 0670/3661300 telefonszámon.

A fent leírtak szerint megkötött szerzõdés írásbeli szerzõdésnek minõsül. Csak magyar nyelven érhetõ el. A szerzõdés külön nem kerül iktatásra, csak a webshop rendszerében elektronikusan található, az üzemeltetõ által meghatározott megõrzési ideig.

Köszönjük, hogy átolvasta a vásárlásra vonatkozó elõírásokat.

Jó nézelõdést és vásárlást kívánunk minden kedves internetezõnek webáruházunkban.

Vásárlóink leljék örömüket a termékeink használatában.

Köszönjük érdeklõdésüket.

Tisztelettel

 

Katona Lajos

NOStubeshop Webshop